Top Five MBA Students (2021-23)

Sr.No. Name CGPA
1 Rohini Shivare 8.1
2 Golu Sonaniya 8.03
3 Divya Bhardwaj 7.97
4 Amisha Banerjee 7.93
5 Utkarsha Chandra 7.87
6 Mona Pathak 7.87

Top Five MBA-HA Students (2021-23)

Sr.No. Name CGPA
1 Neha Yadav 8.57
2 Megha Gupta 8.4
3 Devanshi Patel 8.37
4 Manvi Jain 8.27
5 Alvina Ali 8.17
6 Shresthi Jain 8.17

Top Five B.Com Students (2020-23)

Sr.No. Name CGPA
1 Muskan Pal 8.37
2 Bhavesh Pahlajani 7.87
3 Akshat Nema 7.6
4 Palak Tiwari 7.5
5 Hemant Kumar Saurabh 7.47
6 Prashant Rai 7.4

Top Five BBA Students (2020-23)

Sr.No. Name CGPA
1 Harshal Dasani 8.7
2 Muskan Yadav 8.57
3 Chahak Kotwani 8.4
4 Bhavna Raikwar 8.37
5 Pranay Soni 8.2

Top Five MBA-HA Students (2020-22)

Sr.No. Name CGPA
1 Santosh Philip 8.93
2 Priyal Jain 8.87
3 Lohakare Rajnandini Dilip 8.57
4 Malik Shaikh 8.37
5 Farheen Siddiqui 8.33

Top Five MBA Students (2020-22)

Sr.No. Name CGPA
1 Om Kumar 8.57
2 Aishwarya Gavhade 8.47
3 Shadma Saiyed 8.44
4 Adil Abbas 8.4
5 Diksha Singh 8.4
6 Animesh Jain 8.4
7 Mohit Malviya 8.37

Top Five MBA (LSCM) Students (2020-22)

S. No. Name CGPA
1 Rishi Raj Kishor 9.4
2. Virendra Gaud 9.0
3. Ajeet Singh Baghel 8.9
4. Amit Pandey 8.9
5. Vinay Kumar Patel 8.8

Top Five MHA Students (2020-22)

S. No. Name CGPA
1 Santosh Philip 8.9
2. Priyal Jain 8.8
3. Lohakare Rajnandini Dilip 8.3
4. Malik Sheikh 8.3
5. Farheen Siddiqui 8.3

Top Five MBA Dual Students (2020-22)

S. No. Name CGPA
1 Jitendra Patel 8.4
2. Neeraj Patil 8.2
3. Rohit Dhawan 8.1
4. Akshay Dayal 8.1
5. Raj Ranjan Kumar 8.0

 

Top Five B.Com Students (2019-22)

Sr.No. Name CGPA
1 Abhay Pratap Singh 8.4
2 Mukund Kumar Giri 7.9
3 Muskan Chouhan 7.9
4 Raj Batham 7.87
5 Akash Saini 7.77
6 Rahul Kumar 7.7

Top Five BBA Students (2019-22)

Sr.No. Name CGPA
1 Mahika Malviya 9.07
2 Aakarshi Choudha 8.67
3 Sanskar Chhatrasal 8.37
4 Saranka Dvangan 8.37
5 Vaidehi Choudhary 8.3
6 Geeta Yadav 8.1


Top Five BBA Students (2019-22)

S. No. Name CGPA
1 Mahika Malviya 9.7
2. Neha Parveen (BBA-LSCM) 9.0
3. Aakarshi Choudhary 8.6
4. Saranka Devangan 8.4
5. Vaidehi Choudhary 8.3